Založení:

V roce 1960 uspoř ádaly holandská Velkolóž e pro smíšené zednář ství (Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij "NGGV") a německá Velkolóž e pro smíšené zednář ství (Universaler Freimaurerorden "Humanitas" (dnes „Humanitas - Freimaurergroßloge für Frauen und Männer in Deutschland“) setkání ve Wesel v Německu a dohodly se na blízké spolupráci. Tato spolupráce byla nazvána CATENA (Ř etěz) a brzy se rozšíř ila o rakouskou Velkolóž i pro smíšené zednář ství (Österreichischer Universaler Freimaurerorden "HUMANITAS" – dnes „Großloge Humanitas Austria“)

 

V červenci 1961 byla založ ena International Masonic Union "CATENA" (Mezinárodní zednář ská unie „CATENA“) Zakládajícími členy byly holandská obedience „NGGV“, Humanitas Deutschland a Humanitas Österreich, jejím prvním prezidentem se stal br. Offringa (NGGV).