Activity:

Obvykle se koná jedno setkání ročně . Tento festival se koná v kvě tnu/červnu a bývá organizován střídavě vž dy jednou z členských lóž í.

 

Výroční zasedání Kuratoria (výkonného výboru a delegátů velkolóž í) se koná bě hem festivalu CATENA. Kuratorium diskutuje organizační zálež itosti, plánování aktivit, stav vývoje, finance a plány na příští festival.

 

Program festivalu CATENA bývá obvykle následující:

 

  • Č tvrtek večer: Uvítání
  • Pátek: Výroční zasedání Kuratoria – Výlet – Studijní téma
  • Sobota: Presentace a diskuse prací na výroční téma – Jánská slavnost – Galadiner
  • Nedě le: Rituální práce hostitelské obedience nebo kulturní aktivita