Festivaly:

2017 Hamburg The challenge to fit with the changes of the 21st century
2016 Barcelona Is masonry a utopia?
2015 Baden-Vídeň Humanity as a masonic principle
2014 Dalkeith What is the limit of our tolerance?
2013 Tábor What daoes CATENA mean to you as a mason?
2012 Hyerès How is a mason affected by the world in chaos?
2011 Speyer Freemasonary between tradition and modernism
2010 Baden-Vídeň Freemasonary and daily life
2009 Sterling Absolutní a relativní ve svobodném zednářství
2008 Pisek Jak můžeme posílit řetěz Cateny?
2007 Perpignan Může zednářství oslovit mladé lidi?
2006 Mnicho Co mohou zednáři přinést světu?
2005 Vídeň Je svobodné zednářství filosofie?
2004 Stirling Zednářství mezi tradicí a růstem
2003 Praha Ticho
2002 Marseille Odpovědnost zednářů ve společnosti
2001 Karlsruhe Iniciace jako středobod zednářské práce
2000 Neusiedl Co pro tebe znamená Catena a co od ní očekáváš?
1999 Harrogate Jak u našich členů probudit větší zájem o zednářské vědění?
1998 Neapol Symbolika proměn Slunce
1997 Sao Paolo Rodí se člověk jako zednář, nebo se jím stává?
1996 Hamburg Jak tě zednářské učení provází v profánním životě?
1995 Miami Cesta – způsob zasvěcení k proměně vnitřního Já
1994 Epe (NL) Může zednářství v měnícím se světě zůstávat neměnné?
1993 Vídeň Co svobodné zednářství odlišuje od jiných organizací?
1992 Londýn Umění naslouchat a volání ticha
1991 Riccione Zednářský rituál jako vodítko ve všedním životě
1990 Bernried Symbolika zasvěcovacího rituálu
1989 Noordwijk Příspěvek svobodného zednářství ke společné Evropě
1988 Baden-Vídeň Teorie a praxe svobodného ednářství
1987 Harrogate Svoboda a disciplína v zednářství
1986 Florencie Esoterické kořeny smíšeného zednářství
1985 Seeheim Svobodné zednářství a cesta pokoje
1984 Miláno Jak můžeme na zednářství upozornit veřejnost?
1983 Maastricht Svobodní a dobré pověsti
1982 Stockholm Zednářství a duch doby
1981 Edingburgh Význam rituálu v zednářství
1980 Hamburg Svobodné zednářství a náboženství