Členství:

Členem CATENY se může stát každé zednář ské sdružení (obedience), které uznává principy Konstitucí, článek 2, a podepíše „Constitution and General Standing Orders of CATENA“. O př ijetí rozhoduje Kuratorium. Kuratorium může souhlas bez udání důvodů odmítnout. Konstituce rozlišuje mezi př ijetím za plnoprávného člena a za člena př idruženého. Delegáty do Kuratoria mohou vysílat pouze plnoprávní členové, kteř í platí celý členský př íspěvek.