A propòsit de CATENA:

L’objectiu de CATENA és promoure un acostament amical entre Obediències obertes a homes i dones i suscitar contactes recíprocs, alhora que el desenvolupament d’activitats comunes.

 

Es basa en un treball maçònic d’acord amb les antigues Tradicions, Landmarks, constitucions, lleis i reglaments, tal com ens han estat transmesos en el decurs de la història.

 

La iniciació de les dones en tant que masones sense cap limitació, representa l’única derogació.

 

Catena entén el respecte a la llibertat individual de cada maçó d’escollir l’Obediència maçònica que cregui més adient a la seva evolució personal.

 

Catena es va concebre com a organització maçònica simbòlica, “o blava”, amb la intenció d’afavorir l’aprofundiment i l’engrandiment.