Activitats:

La norma preveu un encontre anual. Aquest Festival, que se celebra en maig/juny. L’organitza per ordre una Obediència que pertanyi a CATENA i al seu propi país. La sessió anual del Curatorium (comité d’execució i delegats de les grans lògies membres) se celebra durant el Festival de CATENA .

El Curatorium discuteix questions organitzatives, activitats en perspectiva, l’estat del desenvolupament, les finances i la planificació del proper Festival.

 

Desenvolupament habitual del Festival de CATENA:

  • Dijous tarda: recepció
  • Divendres: assemblea general anual del Curatorium
  • excursió- tema d’estudi.
  • Dissabte: presentació i discussió dels treballs sobre el tema de l’any.
  • Festa de St. Joan- Sopar de gala.
  • Diumenge: treball ritual de l’Obediència organitzadora o activitat cultural.