Membres dels diferents països:

França:

 

Groupement Maconnique de Loges Mixtes et Independantes (Agrupació Maçònica de Lògies mixtes i Independents)

Gran Bretanya:

 

The Ordre of Ancient Free Masonry for Men and Women

(Orde de la Antiga Maçoneria per a Homes i Dones)