Organització:

L’assemblea que gaudeix del poder de decisió és el Curatorium format pels delegats de les Obediències membres. Cada Obediència que compti amb 3 lògies o més té dret a 3 delegats. Cada delegat representa un vot per a cada proposta, tret del President que no és delegat. En cas d’igualtat de vots en assumptes corrents, el President té el dret de decisió i la possibilitat de fer-lo enrera.

 

Els assumptes normals, la preparació i execució de les decisions preses pel Curatorium, es troben a les mans d’un comitè d’execució format pel President, el primer Vice-president, el primer Secretari i el primer Tresorer.