Propòsits i Principis

El propòsit de CATENA és devenir un centre d’unitat i potenciació al si de la Maçoneria mundial. Segons el seu principi d’universalitat, CATENA és oberta tant als homes com a les dones que treballen conjuntament i bàsica sota el principi d’igualtat entre els maçons.

 

Únicament les associacions que respectin aquest principi, podran ser membres de CATENA. Les associacions maçòniques que practiquen la iniciació de persones del mateix sexe poden formar part de CATENA si se certifica que, d’acord amb el principi esmentat, admetin als treballs de les seves lògies visitants de CATENA d’ambdós sexes i que es declarin disposats a treballar amb ells en tant que germans i germanes.

 

Vegeu els principis bàsics de CATENA els quals s’han d’acceptar en el sentit més ampli per part de les associacions maçòniques (Obediències) que desitgin formar part de CATENA:

 

  • La base de la Maçoneria universal és el reconeixement d’una realitat superior dins la qual vivim, actuem i que constitueix el fonament de la nostra existència.
  • El primer gran principi derivat d’aquesta veritat fonamental és la unitat i la igualtat bàsiques entre tots els homes. Aquesta condició s’expressa en Maçoneria mitjançant l’amor fraternal, el qual, alhora, sorgeix del nostre parentiu espiritual.
  • El segon gran principi procedent del primer és l’alleugeriment del sofriment, i en primer lloc i mentre sigui possible, sense danys a cap ésser viu i, en segon, socórrer als que pateixin.
  • El tercer gran principi és el de la veritat. És a dir, posseir un esperit obert i percebre les coses tal com són sense cap prejudici predeterminat. Aquest principi s’aplica principalment al del coneixement d’un mateix obert davant del maçó.

 

Tot i derivar-se dels principis esmentats, cal fer esment que CATENA no toca cap tema polític ni religiós. En això, CATENA obeeix l’antiga norma segons la qual com a institució, no exerceix cap funció en aquests dos apartats.

 

La Maçoneria és una pàtria espiritual per a cadascun dels seus membres, el desig dels quals és progressar mitjançant el coneixement d’un mateix, evitant-ne els dogmes i la rigidesa de principis.

 

És funció de tot maçó actuar en el món profà d’acord amb la llum de l’ensenyament rebut a la lògia, amb el propòsit d’alliberar la societat de tota pressió política o d’intolerància religiosa.

 

CATENA es concentra en l’estudi de la Maçoneria en general i els seus aspectes filosòfics i esotèrics en particular. Deixa a les Obediències llibertat de treballar com ho entenen al si de la pròpia jurisdicció i del seu propi sistema.